कार्यालयका कर्मचारी वा संस्थागत प्रयोगकर्ताका लागि मात्र ।

 

 


यस प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच कानुन बमोजिम दण्डनीय छ।